C.S.V. Voorwaarts Haren

De omnisportvereniging voor haren en omgeving

De tarieven voor het seizoen 20/21

  • Badminton € 68,00 per half jaar
  • Gymnastiek € 53,00 per half jaar
  • Freerunning € 53,00 per half jaar
  • Recreatiek € 68.00 per half jaar
  • Sportfit 55+ € 68,00 per half jaar
  • Zwemmen € 63,00 per half jaar
  • Jeu de Boules € 22,50 per jaar


Het gironummer is NL26INGB0001010583 t.n.v. CSV Voorwaarts te Haren.


De penningmeester int de contributie via automatische incasso door een machtiging via het (online)inschrijfformulier.