C.S.V. Voorwaarts Haren

De omnisportvereniging in Haren voor
Badminton, Freerunning, Gymnastiek Jeugd en Volwassenen, Zwemmen, Avond4daagse en Jeu de Boule

De tarieven voor het seizoen 21/22

  • Badminton € 68,00 per half jaar
  • Gymnastiek € 56,00 per half jaar
  • Freerunning € 56,00 per half jaar
  • Recreatiek € 72.00 per half jaar
  • Zwemmen € 69,00 per half jaar
  • Jeu de Boules € 22,50 per jaar


Het gironummer is NL26INGB0001010583 t.n.v. CSV Voorwaarts te Haren.


De penningmeester int de contributie via automatische incasso door een machtiging via het (online)inschrijfformulier.