C.S.V. Voorwaarts Haren

De omnisportvereniging in Haren voor
Badminton, Freerunning, Gymnastiek Jeugd en Volwassenen, Zwemmen, Avond4daagse en Jeu de Boules

Het Bestuur

Voorzitter
Jan Derk Sluurman
tel. 06 3374 4403
voorzitter@voorwaartsharen.nl

Secretaris
Koos Smid

tel. 06 5333 3941
secr@voorwaartsharen.nl

Penningmeester
Wim Wolfs
Hemsterhuislaan 36
9752 NE Haren
penningmeester@voorwaartsharen.nl

Ledenadministratie

Wim Wolfs
Hemsterhuislaan 36
9752 NE Haren

ledenadministratie@voorwaartsharen.nl

Direct een mail sturen naar alle bestuursleden? dat kan naar:

bestuur@voorwaartsharen.nl