C.S.V. Voorwaarts Haren

De omnisportvereniging in Haren voor
Badminton, Freerunning, Gymnastiek Jeugd en Volwassenen, Zwemmen, Avond4daagse en Jeu de Boules

C.S.V. Voorwaarts wil op deze pagina duidelijk maken hoe zij met jouw gegevens omgaat. We beschrijven hier wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Voorwaarts kan persoonsgegevens over jou verwerken omdat je les volgt of in het verleden volgde bij ons en/of omdat je deze zelf hebt ingevuld op een inschrijfformulier of via de website.

Voorwaarts kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam

adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum

IBAN rekeningnummer

WAAROM VOORWAARTS GEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken je persoonsgegevens om jou schriftelijk per e-mail informatie te kunnen sturen over de vereniging, om contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je telefonisch te kunnen benaderen indien het gaat om een urgente(re) zaak.

HOE LANG VOORWAARTS GEGEVENS BEWAART

Voorwaarts bewaart je persoonsgegevens, ook na opzegging, zodat je altijd nog voor bijvoorbeeld een reünie benaderd kunt worden. Indien je via secr@voorwaartsharen.nl aangeeft dat je geen deelnemer meer wenst te zijn, worden jouw gegevens niet langer bewaard en definitief verwijderd. Tussentijdse wijzigingen zijn eenvoudig door te geven via ditzelfde e-mailadres. Ook kan via dit e-mailadres om een inzage in de gegevens gevraagd worden.

DELEN MET ANDEREN

Voorwaarts verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden behalve als dit (absoluut) noodzakelijk is voor de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PRIVACY

C.S.V. Voorwaarts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het ledenbestand wordt online bijgehouden. Dit account is beveiligd met een wachtwoord en kan alleen benaderd worden middels een met SSL beveiligde verbinding om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doen er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Voorwaarts verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via secr@voorwaartsharen.nl